TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

Đăng ngày 16 - 06 - 2011
100%

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

1. Họ và tên: Đoàn Văn Hòa

    Chức vụ: Giám đốc

    Điện thoại: 0321.3600.565 hoặc 0913.280.068

    Email: tienhoa0189@gmail.com

2.  Họ và tên: Lê Hữu Thuận

     Chức vụ: Phó Giám đốc

     Điện thoại:

     Email:

     Lĩnh vực phân công:

3. Họ và tên: Lê Quang Trọng

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Điện thoại: 0321.3552.177 hoặc 0915.071.907

    Email:

    Lĩnh vực phân công:

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

1. VĂN PHÒNG SỞ:

     Chánh văn phòng: Lương Văn Thế

     Điện thoại: 0933276999

     Email Sở:

2. PHÒNG VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG:

     Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

     Điện thoại: 0983.028.198

3. PHÒNG LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI:

     Trưởng phòng: Bùi Thị Doan

     Điện thoại:

4. THANH TRA SỞ:

    Chánh thanh tra: Trần Văn Dũng

    Điện thoại: 0942.056.868

5. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG:

    Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thuận

    Điện thoại: 0321.3500.357

6. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH:

     Phó Trưởng phòng: Trần Huy Hiệu

     Điện thoại: 0983.126.766

7. PHÒNG DẠY NGHỀ:

    Phó Trưởng phòng: Hoàng Nguyễn Hưng

    Điện thoại: 0903.289.844

8. PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM:

    Trưởng phòng: Phạm Thị Hương Lan

    Điện thoại: 0982.865.881

9. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI:

    Phó Trưởng phòng: Vũ Ngọc Vinh

    Điện thoại: 0164.3649.760

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM BTXH:

    Giám đốc: Nguyễn Huy Lợi

    Điện thoại: 0321.3830.789 hoặc 0986.210.744

2. TRUNG TÂM CHĂM SÓC NCC:

     Giám đốc: Nguyễn Bình Dũng

     Điện thoại: 0321.3830.766 hoặc 0321.3503.468

3. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ:

    Hiệu trưởng: Nguyễn Thành hoàng

    Điện thoại: 0321.3911.102 hoặc 0912.415.281

4. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG - TÂM THẦN KINH:

    Giám đốc: Nguyễn Quang Thao

    Điện thoại: 0321.3843.520 hoặc 0987.049.295

5. TRƯỜNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHOÁI CHÂU:

     Hiệu trưởng: Trần Thị dung

    Điện thoại: 0321.3910.427 hoặc 0912.032.662

6. TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM:

    Giám đốc: Nguyễn Đình Hiệp

    Điện thoại: 0321.3556.296 hoặc 0913.280.151

7. TRƯỜNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TIÊN LỮ:

     Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tái

     Điện thoại: 0321.3863.379 hoặc 0904.402.772

8. TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LĐXH:

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tình

Điện thoại: 0321.3504.769 hoặc 0904.130.126

 

 

 

Tin mới nhất

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ(16/06/2011 1:41 CH)

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN(16/06/2011 1:40 CH)

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO(16/06/2011 1:40 CH)

°
26 người đang online