Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Đăng ngày 25 - 07 - 2018
100%

Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1633/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hôi; An toàn vệ sinh lao động; Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và xã hội

Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1633/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hôi; An toàn vệ sinh lao động; Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và xã hội. Quyết định trên cũng công bố bãi bỏ 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 12 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc Lĩnh vực Bảo trợ xã hội ban hành tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 02/3/2018.

Theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 02/3/2018, Sở Lao động hiện thực hiện 162 thủ tục hành chính gồm: 105 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 39 thủ tục hành chính cấp huyện, 18 thủ tục hành chính cấp xã.

TT

Lĩnh vực

Số TTHC

cấp tỉnh

Số TTHC

cấp huyện

Số TTHC

cấp xã

1

Bảo trợ xã hội

16

29

6

2

Việc làm, an toàn lao động

26

0

0

3

An toàn vệ sinh lao động

3

1

0

4

Người có công

32

2

2

5

Dạy nghề

7

0

0

6

Phòng chống tệ nạn xã hội

8

3

4

7

Trẻ em

2

2

6

9

Lao động - TL-BHXH

10

2

0

10

Tổ chức cán bộ

1

0

0

 

Tổng

105

39

18

Tin mới nhất

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện...(20/08/2020 3:46 CH)

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử...(10/08/2020 10:39 SA)

Hưng Yên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC(13/02/2020 10:32 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Lao động TBXH năm 2020(20/01/2020 2:44 CH)

Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(20/09/2019 3:10 CH)

Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở...(14/09/2019 9:20 SA)

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...(05/09/2019 4:26 CH)

Thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý...(30/07/2019 8:25 SA)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH(23/07/2019 10:23 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH thực hiện tại...(05/03/2019 8:56 SA)

°
380 người đang online