Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - TBXH

Đăng ngày 02 - 01 - 2019
100%

Ngày 18/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1/ Theo Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH, danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực thuộc ngành Lao động - TBXH bao gồm:

- Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 10 vị trí

- Lĩnh vực lao động và việc làm, an toàn lao động :12 vị trí

- Lĩnh vực người có công: 03 vị trí

- Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 04 vị trí

2/ Thời hạn định kỳ chuyển đổi: Từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng)

3/ Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 18/12/2018; thay thế Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2009 của Bộ Lao động - TBXH.

Chi tiết Quyết định tại mục Văn bản.

Tin mới nhất

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền...(18/08/2020 4:46 CH)

Triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội những tháng cuối năm(22/07/2020 2:41 CH)

Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030(04/05/2020 2:07 CH)

Hưng Yên: Tạo việc làm mới cho hơn 11,8 nghìn lao động(10/03/2020 9:19 SA)

Hưng Yên: Dạy nghề cho lao động nông thôn(10/03/2020 9:14 SA)

Hưng Yên: Gần 700 hộ nghèo và người có công với cách mạng đã được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở(10/03/2020 9:06 SA)

Hưng Yên: Gần 15 nghìn lao động tham gia 25 phiên giao dịch việc làm(04/01/2018 9:59 SA)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua.(24/06/2010 1:40 CH)

Văn Lâm: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả hỗ trợ người nghèo(23/10/2009 1:40 CH)

Văn Lâm: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả hỗ trợ người nghèo(23/10/2009 1:40 CH)

°
341 người đang online