Công văn đề nghị cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Đăng ngày 07 - 10 - 2019
100%

            Thực hiện Công văn số 4092/LĐTBXH-TTTT ngày 20/9/2019 của Bộ Lao động - TBXH về việc cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, Sở Lao động - TBXH tổ chức thu thập thông tin, số liệu từ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để làm căn cứ báo cáo Bộ Lao động - TBXH.

           Đề nghị các phòng nghiệp vụ, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cung cấp số liệu theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Lao động - TBXH (qua Văn phòng Sở  - đ/c Đinh Thị Phương Liêm) trước ngày 18/10/2019. Bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử vanphong.sld@hungyen.gov.vn

Chi tiết: Mẫu phiếu

 

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 75...(26/04/2020 9:45 SA)

Xin ý kiến dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(06/04/2020 3:00 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định Văn hóa công vụ của Sở Lao động TBXH(17/07/2019 2:05 CH)

Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Lao động TBXH(06/06/2019 3:34 CH)

°
374 người đang online