Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 03 - 2019
100%

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên. Theo Quyết định, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện 91 thủ tục hành chính, cụ thể:

I. Lĩnh vực Lao động – Tiền lương - BHXH

1/Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

2/Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

3/Thủ tục thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

4/Thủ tục báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

5/Thủ tục báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Lĩnh vực Dạy nghề

1/Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

2/Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

3/Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

4/Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường  trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

5/Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6/Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

7/Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

8/Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

9/Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

III. Lĩnh vực Việc làm – An toàn lao động

1/Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

2/Đăng ký hợp đồng cá nhân

3/Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

4/Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

5/Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

6/Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

7/Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

8/ Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

9/Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

10/ Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

11/ Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

12/ Thủ tục thông báo việc tổ chức làm thêm 200h đến 300h trong một năm

13/ Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa  (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - TB&XH)

14/ Thủ tục thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

15/ Thủ tục khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

16/Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở

17/ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

18/ Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

19/ Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

20/Thủ tục thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

21/Thủ tục khai báo tai nạn lao động

22/Thủ tục gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

23/Thủ tục cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

24/Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

25/Thủ tục khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

26/Thủ tục báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

27/Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

28/Thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

29/Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

30/Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

IV. Lĩnh vực Người có công

1/ Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

2/Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

3/Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

4/Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

5/Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

6/Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

7/Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

8/Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

9/Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

10/Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

11/Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

12/Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

13/Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

14/Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

15/Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

16/Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

17/Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

18/Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

19/Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

20/Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

21/Thủ tục giám định vết thương còn sót

22/Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

23/Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

24/Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

25/Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

26/Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

27/Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

28/Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

29/Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

30/Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

31/Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

32/Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

33/Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia

V. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1/Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2/Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3/Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4/Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5/Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

6/Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

7/Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

VI. Lĩnh vực Trẻ em

1/ Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2/ Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

VII. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

1/Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2/Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3/Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

4/Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

5/Thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

Tin mới nhất

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện...(20/08/2020 3:46 CH)

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử...(10/08/2020 10:39 SA)

Hưng Yên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC(13/02/2020 10:32 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Lao động TBXH năm 2020(20/01/2020 2:44 CH)

Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(20/09/2019 3:10 CH)

Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở...(14/09/2019 9:20 SA)

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...(05/09/2019 4:26 CH)

Thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý...(30/07/2019 8:25 SA)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH(23/07/2019 10:23 SA)

Chi Đoàn Sở Lao động TBXH tham gia Hội thi "Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và sáng tạo...(17/08/2018 10:35 SA)

°
35 người đang online