Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động TBXH

Đăng ngày 03 - 04 - 2019
100%

Ngày 30/10/2018, Bộ Lao động TBXH ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - TBXH. Theo nội dung Thông tư nêu trên các lĩnh vực có các Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ gồm: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Người có công; Giáo dục nghề nghiệp; Lao động, việc làm.

Chi tiết văn bản: TT 18/2018

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 10 năm 2020(19/10/2020 2:09 CH)

Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 9 năm 2020(18/09/2020 3:18 CH)

Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội(02/07/2020 11:23 SA)

Khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác các đối tượng lao động tự...(12/05/2020 2:44 CH)

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ: Công khai, minh bạch, đúng đối tượng(27/04/2020 7:55 SA)

Bắt buộc phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động(10/03/2020 9:00 SA)

Quốc hội thông qua tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng(21/11/2019 8:10 SA)

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)(21/11/2019 7:59 SA)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016...(25/09/2019 3:04 CH)

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng(21/09/2019 9:51 SA)

°
760 người đang online