Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH

Đăng ngày 23 - 07 - 2019
100%

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH.

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC tại Sở Lao động TBXH và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Sở Lao động TBXH có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các TTHC có trong danh mục.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh về công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Lao động TBXH: số 725/QĐ-UBND ngày 02/3/2017; số 1633/QĐ-UBND ngày 13/7/2018.

Chi tiết: Quyết định 1310Danh mục TTHC

Tin mới nhất

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện...(20/08/2020 3:46 CH)

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử...(10/08/2020 10:39 SA)

Hưng Yên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC(13/02/2020 10:32 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Lao động TBXH năm 2020(20/01/2020 2:44 CH)

Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(20/09/2019 3:10 CH)

Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở...(14/09/2019 9:20 SA)

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...(05/09/2019 4:26 CH)

Thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý...(30/07/2019 8:25 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH thực hiện tại...(05/03/2019 8:56 SA)

Chi Đoàn Sở Lao động TBXH tham gia Hội thi "Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và sáng tạo...(17/08/2018 10:35 SA)

°
468 người đang online