Thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động TBXH

Đăng ngày 30 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hưng Yên năm 2019; nhằm cải thiện điểm số chỉ số “Chi phí thời gian”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện đối với 04 thủ tục hành chính. Để công tác triển khai, phối hợp thực hiện thông suốt, hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo thời gian cắt giảm thực hiện các thủ tục hành chính như sau:

1. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội (thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở) từ 15 ngày làm việc xuống 13 ngày làm việc (giảm 02 ngày so với quy định).

2. Thủ tục cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trưng ương quyết định thành lập) từ 30 ngày làm việc xuống 27 ngày làm việc (giảm 03 ngày so với quy định).

3. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp từ 15 ngày làm việc xuống 12 ngày làm việc (giảm 03 ngày làm việc so với quy định); gia hạn từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc so với quy định).

4. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp từ 10 ngày làm việc xuống 07 ngày làm việc (giảm 03 ngày làm việc so với quy định).

Sở Lao động - Thương binh và xã hội trân trọng thông báo./.

Tin mới nhất

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện...(20/08/2020 3:46 CH)

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử...(10/08/2020 10:39 SA)

Hưng Yên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC(13/02/2020 10:32 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Lao động TBXH năm 2020(20/01/2020 2:44 CH)

Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(20/09/2019 3:10 CH)

Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở...(14/09/2019 9:20 SA)

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...(05/09/2019 4:26 CH)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH(23/07/2019 10:23 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH thực hiện tại...(05/03/2019 8:56 SA)

Chi Đoàn Sở Lao động TBXH tham gia Hội thi "Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và sáng tạo...(17/08/2018 10:35 SA)

°
480 người đang online