Phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019”

Đăng ngày 05 - 09 - 2019
100%

Ngày 23/7/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND v/v Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019”.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch trên, yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, đơn vị đều phải tham dự cuộc thi. Mỗi phòng, đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi của cá nhân hoặc tập thể và đảm bảo về nội dung và hình thức theo yêu cầu tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/7/2019.

2. Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về chất lượng bài dự thi của đơn vị mình.

Bài dự thi gửi về Văn phòng Sở trước ngày 10/9/2019.

Chi tiết:  Kế hoạch số 102/KH-UBND 

Tin mới nhất

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện...(20/08/2020 3:46 CH)

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử...(10/08/2020 10:39 SA)

Hưng Yên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC(13/02/2020 10:32 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Lao động TBXH năm 2020(20/01/2020 2:44 CH)

Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(20/09/2019 3:10 CH)

Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở...(14/09/2019 9:20 SA)

Thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý...(30/07/2019 8:25 SA)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH(23/07/2019 10:23 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH thực hiện tại...(05/03/2019 8:56 SA)

Chi Đoàn Sở Lao động TBXH tham gia Hội thi "Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và sáng tạo...(17/08/2018 10:35 SA)

°
302 người đang online