Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2020 - 2025, dịnh hướng đến năm 2030

Đăng ngày 12 - 11 - 2020
100%

Ngày 12/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

Cụ thể: 

1. Giai đoạn 2020 - 2025: 

- 05 đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên gồm: Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu; Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội; Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh; Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công.

- Đến năm 2025, hoàn thành việc sáp nhập Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ với Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu thành Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Hưng Yên.

- 02 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên gồm: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

2. Định hướng đến năm 2030:

- 05 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên gồm: Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Hưng Yên; Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội; Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh; Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên.

Chi tiết nội dung Quyết định tại đây: QĐ 2636

Tin mới nhất

°
484 người đang online