Công văn số 3345/SLĐTBXH-LĐVL ngày 15/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

Đăng ngày 15 - 12 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 48491/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 09/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát, thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, ngày 15/12/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3345/SLĐTBXH-LĐVL về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Nội dung công văn yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Trao đổi với tổ chức công đoàn rà soát lại hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thoả thuận.

- Xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020  và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, giải quyết chế độ đối với người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

- Báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương năm 2020 (nếu có) và kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong dịp tết năm 2021 cho người lao động tại doanh nghiệp (theo biểu mẫu gửi kèm).

Báo cáo gửi về Sở Lao động - TBXH tỉnh Hưng Yên (qua phòng Lao động – Việc làm), địa chỉ số 533 đường Nguyễn Văn Linh thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên trước ngày 20/12/2020

Chi tiết nội dung Công văn tại đây: Công văn 3345/SLĐTBXH-LĐVL

Tin mới nhất

Bộ LĐTB&XH tập huấn nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động(25/05/2018 3:25 CH)

Hưng Yên phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động(12/05/2018 8:42 SA)

Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai...(29/03/2018 11:23 SA)

Tăng cường vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp(12/08/2014 1:42 CH)

Hưng Yên: Tạo việc làm mới cho 8.500 lao động(20/06/2011 1:41 CH)

°
1264 người đang online