Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Đăng ngày 26 - 04 - 2020
100%

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP.

Thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 860/UBND-NC ngày 17/4/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Đặc biệt là các quy định về soạn thảo, ký ban hành, thể thức kỹ thuật trình bày, quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Chi tiết: Nghị định 30

Tin mới nhất

Dâng hương tưởng nhớ các chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Di tích lịch sử Quốc gia Địa...(27/07/2020 10:48 SA)

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn cán bộ tỉnh thăm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, di tích cách mạng...(27/07/2020 10:40 SA)

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công(27/07/2020 10:33 SA)

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc...(02/07/2020 2:23 CH)

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp(02/07/2020 11:12 SA)

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch...(02/07/2020 11:07 SA)

Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm(02/07/2020 10:59 SA)

Các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6(02/06/2020 3:05 CH)

Quy định về Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ VII năm 2020(22/05/2020 4:24 CH)

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020(13/05/2020 9:51 SA)

°
627 người đang online