Chùm ảnh về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đăng ngày 14 - 05 - 2020
100%

Tính đến ngày 13/5/2020, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có một số huyện và thành phố Hưng Yên đã triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4//2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải hình ảnh tại các điểm chi trả của các địa phương.

          Lãnh đạo Sở Lao động TBXH và UBND thành phố Hưng Yên giám sát hoạt động chi trả tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

 

                                               Người dân xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên tại điểm chi trả

 

                                 Người dân tiếp nhận tiền hỗ trợ

 

Tin mới nhất

Công điện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (05/12/2020 9:43 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ...(26/10/2020 3:10 CH)

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện...(26/10/2020 2:57 CH)

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế(17/08/2020 9:26 SA)

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19...(17/08/2020 8:59 SA)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại cơ quan...(27/07/2020 4:13 CH)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại các cơ...(27/07/2020 4:27 CH)

Phối hợp phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19(20/05/2020 3:01 CH)

Công văn đôn đốc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19(15/05/2020 5:20 CH)

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công; người...(13/05/2020 7:44 SA)

°
811 người đang online