Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Đăng ngày 13 - 05 - 2020
100%

Nội dung chi tiết QD 1127

Tin mới nhất

Công điện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (05/12/2020 9:43 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ...(26/10/2020 3:10 CH)

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện...(26/10/2020 2:57 CH)

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế(17/08/2020 9:26 SA)

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19...(17/08/2020 8:59 SA)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại cơ quan...(27/07/2020 4:13 CH)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại các cơ...(27/07/2020 4:27 CH)

Phối hợp phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19(20/05/2020 3:01 CH)

Công văn đôn đốc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19(15/05/2020 5:20 CH)

Chùm ảnh về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(14/05/2020 5:20 CH)

°
860 người đang online