Quyết định của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Đăng ngày 15 - 05 - 2020
100%

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Danh mục được công bố cụ thể:

     

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Hình thức được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bố TTHC
của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

08 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng  Yên

Không

x

x

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ LĐTBXH

2

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng  Yên

Không

x

x

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ LĐTBXH

3

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng  Yên

Không

x

x

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ LĐTBXH

4

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng  Yên

Không

x

x

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ LĐTBXH

5

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng  Yên

Không

x

x

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ LĐTBXH

Nội dung chi tiết QĐ 1189

Tin mới nhất

°
737 người đang online