Phối hợp phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19

Đăng ngày 20 - 05 - 2020
100%

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhằm cung cấp thông tin, phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19 tới người dân và các cấp chính quyền cơ sở; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1128/SLĐTBXH-VP ngày 05/5/2020 đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; địa phương phối hợp đăng tải phổ biến  rộng rãi tới người dân và doanh nghiệp các thông tin cơ bản về chính sách hỗ trợ người dân theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trên Cổng thông tin điện tử Sở, địa chỉ http://soldtbxh.hungyen.gov.vn. Nội dung bao gồm:

1. Video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/video

2. Bộ nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/tin-tuc/10188/Bo-video-huong-dan-ve-dieu-kien-huong-goi-ho-tro-62000-ty-dong

3. Bộ hỏi – đáp theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap

4. Cung cấp số điện thoại giải đáp kiến nghị, phản ánh của người dân:

- Về hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh: Ông Nguyễn Văn Dũng. SĐT: 0972 638 666;

- Về hỗ trợ người có công với cách mạng: Bà Đào Thị Phương Hoa. SĐT: 0919 386 222;

- Về hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội: Bà Bùi Ngọc Trang. SĐT: 0912 512 468.

 

Tin mới nhất

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế(17/08/2020 9:26 SA)

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19...(17/08/2020 8:59 SA)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại cơ quan...(27/07/2020 4:13 CH)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại các cơ...(27/07/2020 4:27 CH)

Công văn đôn đốc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19(15/05/2020 5:20 CH)

Chùm ảnh về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(14/05/2020 5:20 CH)

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công; người...(13/05/2020 7:44 SA)

Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH về việc thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng...(12/05/2020 2:50 CH)

Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn...(05/05/2020 4:26 CH)

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ...(05/05/2020 4:21 CH)

°
320 người đang online