Quy định về Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ VII năm 2020

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Ngày 19/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 123/QĐ-SLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ VII năm 2020. Quy định này áp dụng cho việc tổ chức, triển khai, thực hiện và các nội dung liên quan đến hoạt động Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Nội dung chi tiết ; QĐ 123

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020(13/05/2020 8:38 SA)

Kế hoạch gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên...(13/05/2020 8:18 SA)

Kế hoạch Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020(13/05/2020 8:59 SA)

Kế hoạch hỗ trợ lao động nông thôn học nghề năm 2020(13/05/2020 8:10 SA)

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa...(12/05/2020 2:46 CH)

Ra mắt Chi hội Nghề công tác xã hội Việt Nam (28/06/2011 1:41 CH)

Dạy nghề cho lao động nông thôn, người nghèo ở Hưng Yên(20/06/2011 1:41 CH)

°
305 người đang online