Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Đăng ngày 02 - 07 - 2020
100%

 Ngày 14 tháng 2 năm 2020, Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội ,Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

 Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên công tác xã hội thực hiện quản lý đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quy trình quản lý đối tượng gồm các bước sau:
1. Thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu chăm sóc, trợ giúp của đối tượng.
2. Xây dựng kế hoạch chăm sóc, trợ giúp đối tượng.
3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc, trợ giúp đối tượng.
4. Theo dõi, rà soát và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, trợ giúp đối tượng.
5. Đánh giá và kết thúc quản lý đối tượng .
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở, ban, ngành liên quan:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý đối tượng trên địa bàn;
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đối tượng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên công tác xã hội;
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện quản lý đối tượng trên địa bàn;
d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6), hàng năm (trước ngày 25 tháng 12) và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật; bãi bỏ Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội.
Xem chi tiết văn bản: TT 02

Tin mới nhất

Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều...(24/03/2021 2:37 CH)

Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 10 năm 2020(19/10/2020 2:09 CH)

Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 9 năm 2020(18/09/2020 3:18 CH)

Khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác các đối tượng lao động tự...(12/05/2020 2:44 CH)

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ: Công khai, minh bạch, đúng đối tượng(27/04/2020 7:55 SA)

Bắt buộc phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động(10/03/2020 9:00 SA)

Quốc hội thông qua tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng(21/11/2019 8:10 SA)

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)(21/11/2019 7:59 SA)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016...(25/09/2019 3:04 CH)

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng(21/09/2019 9:51 SA)

°
1188 người đang online