Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 27 - 07 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 1793/BCĐ-YT ngày 25/7/2020 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hưng Yên, ngày 26/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1932/SLĐTBXH-VP ngày 26/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID - 19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối tượng đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chi tiết: CV 1932

Tin mới nhất

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại các cơ...(27/07/2020 4:27 CH)

Phối hợp phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19(20/05/2020 3:01 CH)

Công văn đôn đốc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19(15/05/2020 5:20 CH)

Chùm ảnh về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(14/05/2020 5:20 CH)

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công; người...(13/05/2020 7:44 SA)

Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH về việc thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng...(12/05/2020 2:50 CH)

Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn...(05/05/2020 4:26 CH)

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ...(05/05/2020 4:21 CH)

°
649 người đang online