Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 27 - 07 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 1793/BCĐ-YT ngày 25/7/2020 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hưng Yên, ngày 26/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1932/SLĐTBXH-VP ngày 26/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID - 19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối tượng đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chi tiết: CV 1932

Tin mới nhất

Công điện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (05/12/2020 9:43 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ...(26/10/2020 3:10 CH)

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện...(26/10/2020 2:57 CH)

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế(17/08/2020 9:26 SA)

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19...(17/08/2020 8:59 SA)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại các cơ...(27/07/2020 4:27 CH)

Phối hợp phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19(20/05/2020 3:01 CH)

Công văn đôn đốc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19(15/05/2020 5:20 CH)

Chùm ảnh về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(14/05/2020 5:20 CH)

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công; người...(13/05/2020 7:44 SA)

°
1609 người đang online