Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đăng ngày 27 - 07 - 2020
100%

Ngày 27/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1938/LĐTBXH-GDNN về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID- 19. Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh Hưng Yên; tổ chức thường trực công tác phòng chống dịch bênh COVID-19; báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 về Sở Lao động - thương binh và Xã hội trước 13h45' hàng ngày ( Qua phòng Giáo dục nghề nghiệp)

Nội dung chi tiết: CV 1938

Tin mới nhất

Công điện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (05/12/2020 9:43 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ...(26/10/2020 3:10 CH)

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện...(26/10/2020 2:57 CH)

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế(17/08/2020 9:26 SA)

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19...(17/08/2020 8:59 SA)

Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại cơ quan...(27/07/2020 4:13 CH)

Phối hợp phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19(20/05/2020 3:01 CH)

Công văn đôn đốc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19(15/05/2020 5:20 CH)

Chùm ảnh về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(14/05/2020 5:20 CH)

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công; người...(13/05/2020 7:44 SA)

°
1112 người đang online