Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử mức độ 3

Đăng ngày 10 - 08 - 2020
100%

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường cung cấp, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân, ngày 10/8/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2083/CV-LĐTBXH đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất- kinh doanh có sử dụng lao động người nước ngoài đẩy mạnh việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh bằng hình thức trực tuyến trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia mức độ 3, tại địa chỉ: http://dichvucong.hungyen.gov.vn.

Nội dung chi tiết: CV 2083

Tin mới nhất

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021(06/07/2021 10:06 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021(30/06/2021 9:40 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
539 người đang online