Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 18 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020);

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới;

Tiếp theo Công văn số 782/SLĐTBXH ngày 30/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội v/v tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các phòng, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

          1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và mốc son chói lọi đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 253-KH/TU.

         2. Giáo dục truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2020) gắn với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là hoạt động phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức đã cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành phát huy truyền thống, tiếp tục cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

        3. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19 và điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị.

        4. Phòng Người có công tham mưu tổ chức thực hiện nội dung nêu tại mục 6 Phần IV Kế hoạch số 253-KH/TU.

       5. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)!

- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!

- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2020)!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Nội dung chi tiêt: CV 2146; KH 253

 

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội những tháng cuối năm(22/07/2020 2:41 CH)

Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030(04/05/2020 2:07 CH)

Hưng Yên: Tạo việc làm mới cho hơn 11,8 nghìn lao động(10/03/2020 9:19 SA)

Hưng Yên: Dạy nghề cho lao động nông thôn(10/03/2020 9:14 SA)

Hưng Yên: Gần 700 hộ nghèo và người có công với cách mạng đã được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở(10/03/2020 9:06 SA)

Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc...(02/01/2019 4:58 CH)

Hưng Yên: Gần 15 nghìn lao động tham gia 25 phiên giao dịch việc làm(04/01/2018 9:59 SA)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua.(24/06/2010 1:40 CH)

Văn Lâm: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả hỗ trợ người nghèo(23/10/2009 1:40 CH)

Văn Lâm: Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả hỗ trợ người nghèo(23/10/2009 1:40 CH)

°
71 người đang online