Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Đăng ngày 20 - 08 - 2020
100%

Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2020/UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên. Quy định này quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính; đánh giá, xếp loại khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Nội dung chi tiết: QĐ 22/2020

Tin mới nhất

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021(06/07/2021 10:06 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021(30/06/2021 9:40 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
703 người đang online