Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021

Đăng ngày 15 - 10 - 2021
100%

Trong 03 ngày, từ 13-15/10/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh) tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đại biểu là Thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Thành viên Ban vì sự tiến bộ, ban nữ công các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và cán bộ làm công tác bình đẳng giới phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ và công chức Lao động – Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đồng chí Nguyễn Phúc Hiến, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

              Đồng chí Đặng Văn Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TBXH, Phó trưởng ban Thường trực

                        Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc tại điểm cầu Sở Lao động - TBXH

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã ban hành được một số cơ chế, chính sách trong quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; quy định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường các hoạt động truyền thông làm thay đổi căn bản và sâu sắc nhận thức về giới, ý thức trách nhiệm về bình đẳng giới; quan tâm thực hiện  bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm hơn nữa: Định kiến giới trong đời sống xã hội và gia đình vẫn còn xảy ra; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp còn thấp, chưa tương xứng với lực lượng và khả năng đóng góp của phụ nữ; vấn đề lồng ghép giới trong lĩnh vực hoạt động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tuy được kiện toàn nhưng vai trò thể hiện chưa rõ nét, hiệu quả hoạt động còn chưa cao…

                                            Các đại biểu tham dự Hội nghị tại một số điểm cầu

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh mong muốn thông qua Hội nghị tập huấn này, các đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận và áp dụng các kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn công việc; tích cực tham mưu cho Thủ trưởng, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị,  địa phương và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Tin mới nhất

Rộn ràng Đêm hội trăng rằm(09/09/2022 1:56 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp năm...(17/08/2022 7:34 SA)

Thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng hành động vì Trẻ em năm 2022(14/06/2022 10:17 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 (16/05/2022 11:08 SA)

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại cho trẻ em(06/05/2022 4:50 CH)

°
482 người đang online