Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 21 - 10 - 2021
100%

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, ngày 19/10/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  ban hành Kế hoạch số 4118/KH-SLĐTBXH triển khai các biện pháo đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

Nội dụng chi tiết tại đây: KH 4118

Tin mới nhất

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và...(12/05/2022 3:16 CH)

Đại hội Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2024(05/05/2022 7:31 SA)

Hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất năm 2022(01/03/2022 2:00 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Tết các đảng viên cao tuổi Đảng; gia đình người có...(25/01/2022 2:25 CH)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và xã hội năm 2022(21/01/2022 11:06 SA)

°
1362 người đang online