Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động năm 2021

Đăng ngày 02 - 11 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 3569/LĐTBXH- QLLĐNN ngày 13/10/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp.

Ngày 01/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 4276/KH-SLĐTBXH triển khai thực hiện với các nội dung sau:

Đối tượng đăng ký:

Thực hiện theo Công văn số 3569/LĐTBXH- QLLĐNN ngày 13/10/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Thời gian tiếp nhận đăng ký: Từ ngày 08/11 đến ngày 15/11/2021. Thời gian tiếp nhận: 08h30 - 16h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00).

Địa điểm đăng ký: Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 303, Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Quy trình tiếp nhận đăng ký

Bước 1: Đón tiếp và tư vấn, khuyến cáo người lao động tự đối chiếu về điều kiện đăng ký (02 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Bước 2: Căn cứ vào ngành người lao động lựa chọn đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc. Kiểm tra người lao động có thuộc các đối tượng đăng ký không (04 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Từ chối tiếp nhận đăng ký đối với những người lao động không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Bước 3: Kiểm tra sắc giác của từng người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn cho ngành ngư nghiệp theo tài liệu kiểm tra sắc giác của HRD Korea (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 4: Thu tiền lệ phí dự thi theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước (số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD/người) (02 người): cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính;

Bước 5: Phát đơn đăng ký dự thi và Bản kê khai thông tin (02 người): 02 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Đơn đăng ký được phát tăng dần theo thứ tự số báo danh, không được phát gián đoạn số báo danh. Bảo quản đơn chặt chẽ, tránh lãng phí; chỉ phát lại đơn đăng ký cho người lao động trong trường hợp đơn bị lỗi hư hỏng nặng (bị rách, viết vẽ vào dấu () trên đơn). Lưu lại các đơn bị huỷ để nhập theo Phụ lục 6 và báo lại cho Phòng Lao động - Việc làm.

Bước 6: Hướng dẫn người lao động kê khai Đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 2, Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước (02 người): 02 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Bước 7: Thu đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin. Phát thẻ dự thi cho người lao động (02 người): 01 cán bộ Phòng Lao động - Việc làm, 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Xếp đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo từng ngành, theo thứ tự tăng dần của số báo danh và chia thành từng tập theo dải 100 số. Mỗi tập đơn được cho vào trong một phong bì (phong bì không dán kín để Trung tâm Lao động ngoài nước có thể kiểm tra lại đơn trước khi chuyển cho phía Hàn Quốc).

- Cắt hoặc xé phần thẻ dự thi khỏi tờ đơn đăng ký và đóng dấu giáp lai vào ảnh trên thẻ dự thi, dấu được đóng vào phía dưới bên trái của ảnh.

- Đưa thẻ dự thi và nhắc người lao động giữ gìn cẩn thận, mang theo thẻ dự thi khi đi thi.

Bước 8: Lưu đơn đăng ký dự thi và nhập danh sách vào máy theo mẫu tại Phụ lục 5 và danh sách Đơn dự thi không sử dụng (Phụ lục 6), Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước (02 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Xếp đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo từng ngành, theo thứ tự tăng dần của số báo danh và chia thành từng tập theo dải 100 số. Mỗi tập đơn được cho vào trong một phong bì (phong bì không dán kín để Phòng Lao động - Việc làm kiểm tra trước khi chuyển đơn lên Trung tâm Lao động ngoài nước), ngoài phong bì ghi đầy đủ thông tin theo mẫu (Phụ lục 7 kèm theo).

Bước 9: Giám sát, giải đáp và tư vấn cho người lao động: Lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm.

Nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây: Kế hoạch 4276

Tin mới nhất

Thông tin về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023(15/03/2023 8:28 SA)

Thông báo việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2...(04/10/2022 3:22 CH)

Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động...(04/10/2022 3:16 CH)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 17/6/2022 của Chính phủ(22/06/2022 2:21 CH)

Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số...(20/05/2022 8:47 SA)

°
919 người đang online