Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
100%

                               Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 tỉnh Hưng Yên

          - Hình thức: Trực tuyến (Đặt điểm cầu tại tỉnh và kết nối trực tuyến với Ban tổ chức, Ban giám khảo).

         - Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 18/11/2021 (Khai mạc ngày 12/11/2021; trình giảng từ ngày 12 đến ngày 16/11/2021; bế mạc ngày 18/11/2021)

        - Điểm cầu của tỉnh: Tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi (Địa chỉ: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên)

        - Số nhà giáo tham gia trình giảng tại điểm cầu tỉnh: 12 nhà giáo.

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm...(02/08/2022 2:06 CH)

Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022(09/03/2022 2:17 CH)

Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021 2:22 CH)

Hội thảo Quốc tế về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới(02/10/2021 11:06 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp...(26/09/2021 9:06 SA)

°
672 người đang online