Hướng dẫn tạm thời việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh làm việc

Đăng ngày 14 - 12 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 2704/UBND-KGVX ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế; Công văn số 3162/UBND –KGVX ngày 09/12/2021 về việc hướng dẫn tạm thời việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh làm việc, này 14/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 4850/SLĐTBXH-LĐVL về việc hướng dẫn tạm thời việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh làm việc như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

Doanh nghiệp có nhu cầu xin nhập cảnh người nước ngoài gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, hồ sơ gồm:

1. Giấy giới thiệu nhân sự đến làm thủ tục nhập cảnh.

2. Công văn đề nghị nhập cảnh cho lao động là người nước ngoài: Theo mẫu

3. Danh sách trích ngang lao động người nước ngoài: Theo mẫu

4. Văn bản xác nhận là: Nhà đầu tư, quản lý, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao cho từng lao động (dịch và chứng thực theo quy định) hoặc giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn (bản sao).

5. Các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp như:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao).

6. Các giấy tờ để chứng minh doanh nghiệp có nhu cầu cấp thiết bảo lãnh lao động người nước ngoài sang làm việc: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng nhập máy móc, thiết bị, văn bản cử người sang hỗ trợ kỹ thuật của công ty mẹ tại nước ngoài, …..(dịch và chứng thực theo quy định).

2. Quy trình và thời gian xử lý:

Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh cho người lao động nước ngoài vào Việt Nam nộp hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên (nộp trực tiếp tại văn thư hoặc qua bưu điện).

Đồng thời doanh nghiệp gửi hồ sơ cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (có thể gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ email: xnchungyen@gmail.com).

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, tổng hợp và chuyển danh sách lao động nhập cảnh gửi Công an tỉnh: Tối đa 02 ngày làm việc. (01 bản qua văn thư và 01 bản qua địa chỉ email: xnchungyen@gmail.com).

Đối với trường hợp người lao động nước ngoài nhập cảnh đã có giấy phép lao động còn thời hạn do doanh nghiệp chủ quản đề nghị cho người lao động và thân nhân của người lao động, Sở Lao động – TB&XH thẩm định, tổng hợp và trình trực tiếp UBND tỉnh.

Bước 3: Công an tỉnh rà soát điều kiện của lao động nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh: Thời hạn rà soát tối đa là 02 ngày làm việc.

Công an tỉnh có văn bản kèm danh sách lao động nước ngoài đủ điều kiện, không đủ điều kiện nhập cảnh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Nếu quá thời hạn rà soát Công an tỉnh chưa có văn bản trả lời thì xem như đồng ý với đề nghị của doanh nghiệp).

 Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh danh sách lao động nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh.

Bước 5: UBND tỉnh xem xét và chấp thuận cho người lao động nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh.

Bước 6: Trả kết quả cho doanh nghiệp

Sau khi nhận được kết quả của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  thông báo cho doanh nghiệp đến nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .

3. Tổ chức thực hiện:

- Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy trình nhập cảnh tại Công văn số 4028/SLĐTBXH-LĐVL ngày 13/10/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

- Đầu mối liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Bà An Thị Mai Hoa, Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, SĐT: 0915.940.529.

- Đầu mối liên hệ Công an tỉnh: Ông Trần Lê Cường, Đội trưởng đội quản lý cư trú người nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, SĐT: 0989.188.131.

Chi tiết tại đây: CV 4850

Tin mới nhất

Thông báo việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2...(04/10/2022 3:22 CH)

Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động...(04/10/2022 3:16 CH)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 17/6/2022 của Chính phủ(22/06/2022 2:21 CH)

Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số...(20/05/2022 8:47 SA)

Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022(22/04/2022 8:43 SA)

°
854 người đang online