Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động và tiền lương ký hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Đăng ngày 31 - 12 - 2021
100%

Ngày 22/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3299/UBND-NC về việc thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Trong đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về mẫu hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động và việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và các nội dung khác có liên quan; hướng dẫn thực hiện chế độ nâng mức lương ký hợp đồng để cơ quan, tổ chức, đơn vị làm cơ sở thỏa thuận ký lại hợp đồng đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định của: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản nuôi con.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5097/SLĐTBXH-LĐVL ngày 31/12/2021 hướng dẫn thực hiện HĐLĐ, phụ lục HĐLĐ và tiền lương ký HĐLĐ đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 5097

Tin mới nhất

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000...(22/06/2019 9:12 SA)

Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh...(13/12/2018 9:59 SA)

Tiến tới cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử(13/07/2018 3:33 CH)

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương(23/05/2018 2:25 CH)

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp(24/04/2018 9:06 SA)

°
617 người đang online