Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Đăng ngày 26 - 02 - 2021
100%

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Theo Thông tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bãi bỏ toàn bộ đối với 33 văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ một phần đối với 21 văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Quan hệ lao động và tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Người có công.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Chi tiết tại Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH

Tin mới nhất

°
1808 người đang online