Tài liệu giới thiệu "Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống Covid - 19 trong tình hình mới"

Đăng ngày 17 - 05 - 2021
100%

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo duy trì trạng thái "bình thường mới" giúp người dân, doanh nghiệp vừa chung sống an toàn với dịch bệnh, vửa tiếp tục sản xuất kinh doanh, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid - 19 trong cộng đồng.

Nội dung chi tiết: Giải pháp công nghệ phòng chống Covid 19

Tin mới nhất

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các...(04/08/2021 8:44 SA)

Ngày 02/8: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(02/08/2021 10:40 SA)

Ngày 29/7: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(29/07/2021 3:55 CH)

Ngày 28/7: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(28/07/2021 3:52 CH)

Ngày 27/7: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (27/07/2021 3:48 CH)

°
631 người đang online