Các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Đăng ngày 22 - 06 - 2021
100%

Hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy", "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" và "Ngày thế giới phòng, chống ma túy - 26/6" với chủ đề "Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy".

             Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 1975/KH-LĐTBXH ngày 01/6/2021 về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 nhằm tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

           Mục đích của đợt cao điểm phòng, chống ma túy tập trung vào công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống đẩy lùi tệ nạn ma túy với mục tiêu giảm dần số người nghiện ma túy trong cộng đồng dân cư, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

           Các hoạt động chủ yếu gồm: Tổ chức tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy năm 2021, về hậu quả, tác hại của việc sử dụng các loại chất ma túy, về công tác phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy… bằng các hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm.

                                     Hội thi Học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Thị xã Mỹ Hào

           Có thể thấy rằng, các hoạt động tuyên truyền của Tháng hành động được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền thông, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy.

Tin mới nhất

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

°
872 người đang online