Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021

Đăng ngày 22 - 07 - 2021
100%

Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Kế hoạch đã cụ thể hóa các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian, tiến độ thực hiện.

Nội dung chi tiết: KH 110

Tin mới nhất

Ngày 14/10: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(14/10/2021 8:43 SA)

Ngày 08/10: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(08/10/2021 3:26 CH)

UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid -19(06/10/2021 8:49 SA)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...(05/10/2021 9:13 SA)

Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

°
428 người đang online