Ngày 29/7: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Đăng ngày 29 - 07 - 2021
100%

        Tính đến 15 giờ, ngày 29/7/2021, qua tổng hợp báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 như sau:

I. Công tác tham mưu triển khai

Theo báo cáo đã có 7/10 huyện, thị xã, thành phố (10/10) ban hành văn bản chi tiết hướng dẫn thực hiện QĐ số 23/2021/QĐ-TTg và thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định chính sách theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg.

II. Kết quả thực hiện

Đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 18 đơn vị, với 1.421 lao động và số tiền là: 8.146.281.493 đồng.

Xác nhận cho 13 đơn vị, với 1.199 lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

Tin mới nhất

Ngày 14/10: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(14/10/2021 8:43 SA)

Ngày 08/10: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(08/10/2021 3:26 CH)

UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid -19(06/10/2021 8:49 SA)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...(05/10/2021 9:13 SA)

Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

°
721 người đang online