Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

Đăng ngày 10 - 05 - 2021
100%

Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; thực hiện Công văn số 101/TE-PTTG ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Cục Trẻ em về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; để triển khai hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố như sau:

Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” trước ngày 20/5/2021, không tham mưu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch cụ thể triển khai Tháng hành động vì trẻ em và mùa hè an toàn cho trẻ em tại địa phương.

Phối hợp các cơ quan truyền thông, phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Luật Trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; tuyên truyền Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2021 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, giai đoạn 2021 - 2030 và các Chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh, của địa phương; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Quy định của Bộ Y tế và các chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tập trung tuyên truyền chủ đề, thông điệp (theo phụ lục gửi kèm) và các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện đảm bảo quyền, bổn phận trẻ em và phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em.

Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, người dân và trẻ em về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh thông qua các hình thức phù hợp, như: truyền thông thông qua kênh thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội, các tài liệu, sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, pa nô, băng zôn, khẩu hiệu,...

Tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và đường dây tư vấn, tiếp nhận thông tin về xâm hại trẻ em của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có) để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của địa phương, cao điểm vào Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 01/6 đến 30/6/2021 và trong các dịp Lễ, Tết,...

Chủ động phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn:

Tổ chức các hoạt động vận động nguồn lực và chăm lo cho trẻ em phù hợp với tỉnh hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương.

- Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em để chăm lo cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (trẻ em đang sống trong khu cách ly tập trung, trẻ em bị nhiễm Covid-19) trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập như: tặng quà, học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập; bảo trợ và hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thương tích; hỗ trợ xây dựng các điểm vui chơi và các công trình phúc lợi dành cho trẻ em,...

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid - 19. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em theo hình thức trực tuyến; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, mạng xã hội,...;

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng và nơi cách ly tập trung; dự báo trước tình huống bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em.

Tham mưu bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em: phối hợp chỉ đạo lập danh sách bàn giao, tiếp nhận quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại các địa phương, các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, thể dục - thể thao cho trẻ em tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19.

Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 (theo mẫu quy định tại Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua phòng Trẻ em và Bình đẳng giới) trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Tin mới nhất

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống đuối nước 25 tháng 7(23/07/2021 3:15 CH)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021 - 2030(07/06/2021 10:48 SA)

Tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6(02/06/2021 3:09 CH)

"Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh"(01/06/2021 7:23 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(12/05/2021 2:22 CH)

°
473 người đang online