Kế hoạch tổ chức Hội thi học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021

Đăng ngày 08 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 361/KH-SLĐTBXH ngày 26/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 như sau:

1. Hình thức thi, đối tượng dự thi

1.1. Hình thức thi

Bằng hình thức sân khấu hóa.

1.2. Đối tượng dự thi

Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp…

2. Nội dung thi và điểm cho mỗi phần thi (nội dung gồm 4 phần thi)

2.1. Phần thi giới thiệu đội tuyển

- Mỗi đội ít nhất có 5 thành viên trở lên, thời gian tối đa có 04 phút để giới thiệu về đội tuyển của mình (khuyến khích hình thức sân khấu hóa), quá mỗi phút trừ 1 điểm.

- Điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm.

2.2. Phần thi hiểu biết

- Mỗi đội cử 3 thí sinh tham gia phần thi, trả lời các câu hỏi có nội dung liên quan đến kiến thức phòng, chống ma túy, mại dâm.

- Các đội chọn phương án đúng bằng hình thức trắc nghiệm (giơ biển A, B, C, D), mỗi câu có 10 giây suy nghĩ và trả lời, trả lời đúng được 04 điểm, trả lời sai không tính điểm.

- Phần thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 4 điểm.

- Tối đa phần thi này là 60 điểm.

2.3. Phần thi tiểu phẩm

- Mỗi đội chuẩn bị 01 tiết mục cho phần thi tiểu phẩm với chủ đề “Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong học sinh” mang tính tuyên truyền cao, đúng chủ đề và diễn xuất tốt.

- Thời gian cho phần thi này không quá 10 phút, quá mỗi phút trừ 1 điểm.

- Điểm tối đa cho phần thi này là 20 điểm.

2.4. Phần thi tuyên truyền viên

- Mỗi đội cử một thí sinh tham gia phần thi tuyên truyền viên với chủ đề “Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác”.

- Thời gian cho phần thi này không quá 05 phút, quá mỗi phút trừ 1 điểm.

- Điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả của các phần thi và kết quả chung cuộc của các đội tuyển để xếp loại và trao giải cho các tập thể, cá nhân gồm:

- Giải tập thể:

+ 01 giải nhất;

+ 02 giải nhì;

+ 02 giải ba;

- Giải giao lưu cùng khán giả: 10 giải.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2021;

2. Địa điểm: Tại đơn vị được lựa chọn.

KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

Chi từ nguồn Chương trình tuyên truyền về công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; Chương trình phòng, chống mại dâm được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2021 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

  Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

  Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

  Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

  Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

  °
  504 người đang online