Kết quả công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 30 - 06 - 2021
100%

Theo thống kê, rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm của các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, trên địa bàn tỉnh có trên 210 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện với khoảng 286 nữ lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ dẫn đến hoạt động mại dâm, hầu hết số lượng nữ lao động này là người tỉnh ngoài đến làm việc, do vậy công tác quản lý gặp không ít khó khăn. Một số địa bàn tập trung nhiều các loại hình dịch vụ kinh doanh như huyện Văn Lâm, huyện Văn Giang, huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên.

Số cơ sở kinh doanh dịch vụ nghi vấn hoạt động mại dâm: 10 cơ sở; trong đó, số nghi vấn môi giới mại dâm 02 cơ sở; số nghi vấn chứa mại dâm 08 cơ sở; đối tượng nghi vấn bán dâm 28 đối tượng.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Công tác tham mưu ban hành văn bản

- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2021.

- Kế hoạch số 1376/KH-SLĐTBXH ngày 20/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021.

Công tác phòng,  ngừa mại dâm

- Công tác tuyên truyền

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm; gắn tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn mại dâm với các nội dung xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn xã hội, cụ thể:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép, in phát hành 10.000 tờ rời tuyên truyền về xây dựng xã hội, cộng đồng lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức 05 Hội thi tuyên truyền học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông cho hơn 4.300 giáo viên, học sinh tham gia.

- Công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra

Tính đến ngày 09/5/2021, Đội kiểm tra liên ngành 178 về Phòng, chống tệ nạn mại dâm đã tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt được 12 buổi, kiểm tra 72 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Đội đã lập biên bản nhắc nhở 30 cơ sở, đình chỉ kinh doanh 42 cơ sở do vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác đấu tranh, triệt phá, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến mại dâm

 Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức triệt phá, truy quét tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã đấu tranh triệt phá 05 vụ án liên quan đến mại dâm, bắt giữ 18 đối tượng; trong đó: Khởi tố 04 bị can, xử phạt hành chính 14 đối tượng.

Xây dựng, thí điểm các mô hình giảm hại, phòng, chống bạo lực và hỗ trợ sinh kế, hòa nhập cho người bán dâm tại cộng đồng

Tiếp tục duy trì các mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về HIV trong phòng, chống mại dâm”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần giảm tệ nạn mại dâm tại cộng đồng.

 

Tin mới nhất

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

°
473 người đang online