Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 24 - 06 - 2021
100%

Tình hình tội phạm mua bán người diễn biến tương đối phức tạp và có chiều hướng gia tăng, các lực lượng chức năng đã tiến hành đồng bộ các biện pháp, như điều tra cơ bản nắm tình hình, phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm, triệt phá các đường dây phạm tội mua bán người. Trên địa bàn tỉnh hiện có 291 phụ nữ và trẻ em vắng mặt lâu ngày tại địa phương nghi bị mua bán, 55 đối tượng nghi có liên quan đến tội phạm mua bán người; 362 phụ nữ trên địa bàn tỉnh kết hôn với người nước ngoài, 16 con lai có mẹ là nạn nhân bị mua bán trở về.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện, bắt giữ vụ mua bán người nào.

Kết quả thực hiện các hoạt động chính

Công tác tuyên truyền

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 05 Hội thi tuyên truyền học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông cho hơn 4.300 giáo viên, học sinh tham gia; phối hợp với Báo Hưng Yên tổ chức viết tin bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành  phố chỉ đạo Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, qua các hội nghị lồng ghép, băng rôn, khẩu hiệu…vận động, trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về được vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ở cơ sở; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên chưa tổ chức được các hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội bố trí phòng ở, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho nạn nhân, sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ y tế và nhân viên công tác xã hội thông qua việc nghiên cứu các quy định của Nhà nước về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, từ đó áp dụng vào thực tế tại đơn vị để sẵn sàng thực hiện công tác hỗ trợ khi có yêu cầu. 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội chưa tiếp nhận trường hợp nào là nạn nhân bị mua bán trở về.

Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán(Có biểu mẫu kèm theo)

Tin mới nhất

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

°
513 người đang online