Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 29 - 06 - 2021
100%

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là Kế hoạch số 361/KH-LĐTBXH ngày 26/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021; Kế hoạch số 811/KH-LĐTBXH ngày 15/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội thi học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Công văn số 821/LĐTBXH-PCTNXH ngày 15/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp tổ chức Hội thi phòng, chống tệ nạn xã hội; Kế hoạch số 886/KH-LĐTBXH ngày 19/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021; Kế hoạch số 1039/KH-LĐTBXH ngày 30/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2021; Kế hoạch số 1695/KH-LĐTBXH ngày 12/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Điều trị nghiện ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động phòng, chống ma túy với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Tổ chức 07 Hội thi tuyên truyền học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cho hơn 5.300 giáo viên, học sinh tham gia; phối hợp với Báo Hưng Yên viết 02 tin bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; sửa chữa 02 Pano lớn tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Phù Cừ.

Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Căn cứ Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cơ sở điều trị nghiện ma túy tiếp nhận, sàng lọc, phân loại người nghiện ma túy theo mức độ, hình thức nghiện ma túy để xây dựng kế hoạch cắt cơn, cai nghiện cho người nghiện ma túy, cụ thể:

Tính đến ngày 15/5/2021, tổng số học viên hiện có tại Cơ sở: 158 học viên; trong đó, học viên cai nghiện bắt buộc theo  Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ: 54 học viên, học viên cai nghiện tự nguyện theo Nghị định 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ: 104 học viên.

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone: Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy đang điều trị nghiện thay thế bằng thuốc Methadone cho 76 bệnh nhân.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

  Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

  Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

  Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

  Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

  °
  479 người đang online