Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế hoạt động của các Cụm thi đua thuộc Sở

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/6/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập các cụm thi đua thuộc Sở, để tổ chức và hoạt động của các Cụm thi đua được thực hiện đúng quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế hoạt động của các Cụm thi đua thuộc Sở.

Văn bản tham gia, góp ý gửi về Văn phòng Sở trước 17 giờ 00 phút ngày 13/7/2021, bản mềm gửi về địa chỉ: vanphong.sld.hungyen@gmail.com

Nội dung dự thảo: Quyết định và Quy chế hoạt động Cụm thi đua

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

°
833 người đang online