Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Đăng ngày 04 - 08 - 2021
100%

Để đảm bảo thống nhất trong theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hỗ trợ giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ tại các địa phương, ngày 27/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2418/BLĐTBXH-VP về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết: CV 2418

Tin mới nhất

Ngày 14/10: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(14/10/2021 8:43 SA)

Ngày 08/10: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(08/10/2021 3:26 CH)

UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid -19(06/10/2021 8:49 SA)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...(05/10/2021 9:13 SA)

Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

°
644 người đang online