Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 05 - 08 - 2021
100%

Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công và Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết: QĐ 33, QĐ 34

Tin mới nhất

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu...(15/10/2021 4:45 CH)

Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của...(14/10/2021 8:52 SA)

Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh...(28/09/2021 8:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung(28/09/2021 9:19 SA)

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại...(24/09/2021 8:10 SA)

°
791 người đang online