Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2022

Đăng ngày 14 - 01 - 2022
100%

Ngày 13/01, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương trong công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức các phong trào thi đua gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của Đảng, đất nước, của tỉnh. Hoạt động của Khối thi đua được duy trì, thực hiện việc ký kết giao ước thi đua và tổ chức các nội dung thi đua bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe người dân. 

Năm 2022, các đơn vị trong Khối phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực… góp phần bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;  thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua, khen thưởng có chiều sâu, trở thành động lực cho sự phát triển của mỗi đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải là người tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, từ đó tạo sự lan tỏa đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, xác định các chỉ tiêu đặc thù của từng đơn vị.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất lựa chọn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là đơn vị tiêu biểu của Khối năm 2021 đề nghị các cấp khen thưởng, đồng thời suy tôn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2022. Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2022

 

 

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023(14/02/2023 1:59 CH)

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh năm 2023(09/02/2023 9:04 SA)

Ban hành Quy chế và Nội quy tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(07/02/2023 3:20 CH)

Hội nghị cán bộ, công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (17/01/2023 8:35 SA)

Cán bộ, công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát, tham gia ý kiến bổ sung,...(17/01/2023 8:04 SA)

°
53 người đang online