Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 20/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4005/SLĐTBXH-GDNN xin ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết các văn bản dự thảo tại đây: Dự thảo định mức KT-KT

Tin mới nhất

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

Dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo...(27/05/2022 2:53 CH)

°
740 người đang online