Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2 năm 2022

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
100%

Ngày 04/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên ban hành kế hoạch số 3730/KH-SLĐTBXH-LĐVL triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2 năm 2022

1. Đối tượng đăng ký:

Căn cứ Công văn số 698/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/9/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 02 năm 2022.

2. Thời gian tiếp nhận đăng ký:

Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022 (05 ngày).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 08h30 - 16h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00).

3. Địa điểm đăng ký:

Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ số 303, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

4. Quy trình tiếp nhận đăng ký

Bước 1: Đón tiếp và tư vấn, khuyến cáo người lao động tự đối chiếu về điều kiện đăng ký (01 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Bước 2: Căn cứ vào ngành người lao động lựa chọn đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc. Kiểm tra người lao động có thuộc các đối tượng đăng ký không (01 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Từ chối tiếp nhận đăng ký đối với những người lao động không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Bước 3: Kiểm tra sắc giác của từng người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn cho ngành ngư nghiệp theo tài liệu kiểm tra sắc giác của HRD Korea (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 4: Thu tiền lệ phí dự thi theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước (số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD/người) (01 người): cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính;

Bước 5: Phát đơn đăng ký dự thi và Bản kê khai thông tin (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Đơn đăng ký được phát tăng dần theo thứ tự số báo danh, không được phát gián đoạn số báo danh. Bảo quản đơn chặt chẽ, tránh lãng phí; chỉ phát lại đơn đăng ký cho người lao động trong trường hợp đơn bị lỗi hư hỏng nặng (bị rách, viết vẽ vào dấu () trên đơn). Lưu lại các đơn bị huỷ để nhập theo Phụ lục 6 và báo lại cho Phòng Lao động - Việc làm.

Bước 6: Hướng dẫn người lao động kê khai Đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 5, Công văn số 698/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/9/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước (01 người): 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Bước 7: Thu đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin. Phát thẻ dự thi cho người lao động (02 người): 01 cán bộ Phòng Lao động - Việc làm, 01 cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Xếp đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo từng ngành, theo thứ tự tăng dần của số báo danh và chia thành từng tập theo dải 100 số. Mỗi tập đơn được cho vào trong một phong bì (phong bì không dán kín để Trung tâm Lao động ngoài nước có thể kiểm tra lại đơn trước khi chuyển cho phía Hàn Quốc).

- Cắt hoặc xé phần thẻ dự thi khỏi tờ đơn đăng ký và đóng dấu giáp lai vào ảnh trên thẻ dự thi, dấu được đóng vào phía dưới bên trái của ảnh.

- Đưa thẻ dự thi và nhắc người lao động giữ gìn cẩn thận, mang theo thẻ dự thi khi đi thi.

Bước 8: Lưu đơn đăng ký dự thi và nhập danh sách vào máy theo mẫu tại Phụ lục 7 và danh sách Đơn dự thi không sử dụng (Phụ lục 8), Công văn số 698/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/9/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước (01 người): cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm;

Lưu ý: Xếp đơn đăng ký và Bản kê khai thông tin theo từng ngành, theo thứ tự tăng dần của số báo danh và chia thành từng tập theo dải 100 số. Mỗi tập đơn được cho vào trong một phong bì (phong bì không dán kín để Phòng Lao động - Việc làm kiểm tra trước khi chuyển đơn lên Trung tâm Lao động ngoài nước), ngoài phong bì ghi đầy đủ thông tin theo mẫu (Phụ lục 9 kèm theo).

Bước 9: Giám sát, giải đáp và tư vấn cho người lao động: Lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm.

Nội dung chi tiết tại đây; KH 3730

Tin mới nhất

Thông báo việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2...(04/10/2022 3:22 CH)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 17/6/2022 của Chính phủ(22/06/2022 2:21 CH)

Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số...(20/05/2022 8:47 SA)

Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022(22/04/2022 8:43 SA)

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 (20/04/2022 9:37 SA)

°
705 người đang online