Thông báo việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2 năm 2022

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
100%

Ngày 04/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên ban hành văn bản số 3729/TB-SLĐTBXH-LĐVL thông báo về việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2 năm 2022.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan tổ chức kỳ thi

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

- Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi, chấm bài và tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực người lao động.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan duy nhất đảm nhận việc tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc.

2. Các ngành tuyển chọn:

- Sản xuất chế tạo: lắp ráp, đo lường và gia công.

- Nông nghiệp: Chăn nuôi, trồng trọt.

- Ngư nghiệp: Nuôi trồng, đánh bắt.

3. Chỉ tiêu tuyển chọn dự kiến:

- Sản xuất chế tạo: 1.500 người.

- Nông nghiệp: 855 người.

- Ngư nghiệp: 422 người.

4. Phương thức thi tuyển

4.1. Vòng 1: Thi tiếng Hàn

Thi trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, điểm số tối đa 200 điểm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nội dung thi tiếng Hàn (vòng 1) và kiểm tra tay nghề theo hình thức rút gọn (vòng 2) sẽ được tổ chức kết hợp.

4.2. Vòng 2: Kiểm tra tay nghề

Những người lao động có kết quả thi tiếng Hàn đạt từ điểm sàn trở lên (110 điểm đối với ngành sản xuất chế tạo, 80 điểm trở lên đối với ngành nông nghiệp, 60 điểm trở lên đối với ngành ngư nghiệp) sẽ thực hiện kiểm tra tay nghề ngay sau khi hoàn tất bài thi tiếng Hàn. Nội dung thi bao gồm: Kiểm tra sắc giác, thể lực.

Những người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi mới được làm hồ sơ dụ tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc.

5. Thời gian tổ chức các kỳ thi

- Thời gian thi tuyển dự kiến: 21/11-30/11/2022.

- Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 15/12/2022.

Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ: http://www.colab.gov.vn.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Điều kiện chung

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 phải có đủ các điều kiện sau:

- Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 18/10/1982 đến ngày 17/10/2004);

- Không có án tích theo quy định của pháp luật;

- Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;

- Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc (và) visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì thời gian cư trú phải dưới 05 năm;

- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

- Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;

- Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;

- Không bị mù màu, rối loạn sắc giác;

- Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề;

- Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng, trong trường hợp cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện trình diện để về nước.

 2. Điều kiện bổ sung đối với từng ngành:

2.1. Ngành sản xuất chế tạo

Người lao động đang đăng ký thường trú tại các địa phương không tạm dừng tuyển chọn theo Công văn số 2285/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động – TBXH. Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương không bị tạm dừng tuyển chọn thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022.

2.2. Ngành nông nghiệp

- Người lao động thường trú tại 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã thuộc huyện tạm dừng chuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2022). Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022, người lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành nông nghiệp nêu trên).

2.3. Ngành ngư nghiệp

- Người lao động thường trú tại các huyện ven biển và hải đảo (bao gồm các huyện tạm dừng chuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2022). Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 17/10/2022.

- Yêu cầu có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khỏe và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022, người lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành ngư nghiệp nêu trên).

III. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Thời gian đăng ký: từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022 (05 ngày).

Thời gian tiếp nhận: 08h30 - 16h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00).

          (Tất các những hồ sơ đăng ký muộn so với thời gian quy định trên đều không được xem xét giải quyết).

2. Địa điểm đăng ký: Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên

  (Số 303, Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

3. Cách thức đăng ký:

- Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại địa điểm tiếp nhận đăng ký thi (không nhờ người khác đăng ký hộ).

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một ngành và không được phép thay đổi ngành đã lựa chọn.

- Mỗi thí sinh chỉ được nộp duy nhất 01 đơn đăng ký dự thi.

4. Các giấy tờ cần thiết:

- Đơn đăng ký, bản kê khai thông tin (được phát tại địa điểm tiếp nhận). (Đơn đăng ký được đánh số báo danh, mỗi người lao động được phát 01 tờ Đơn đăng ký. Nếu có sai sót trong quá trình kê khai thì sử dụng bút xóa để sửa lại), ứng viên viết tên mình bằng chữ in hoa không dấu.

- Giấy chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) bản gốc và 02 bản photo để dán vào Đơn đăng ký. Thông tin về số CMND (hoặc số Thẻ căn cước công dân), họ và tên, ngày sinh của người lao động phải rõ ràng và đồng nhất với thông tin trên Đơn đăng ký, nếu sai người lao động sẽ không thể nhập cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này.

- Bản gốc hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn hoặc bị tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương được tuyển chọn).

- Hộ chiếu sử dụng xuất cảnh Hàn Quốc lần gần nhất (đối với người lao động về nước đúng hạn hợp đồng).

- 02 ảnh chân dung kích thước 3,5 cm x 4,5 cm (chụp trong vòng 3 tháng, không có viền, ảnh sạch và rõ nét, không chỉnh sửa, sử dụng phông trắng, mặc áo tối màu).

Lưu ý: Nếu ảnh dán trên Đơn đăng ký không thể nhận diện được khi đối chiếu với ảnh trong hộ chiếu/ chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) ứng viên sẽ không được quyền tham gia phần thi.

5. Lệ phí thi: 24USD/người (hoặc số tiền Việt Nam tương đương).

Lưu ý: Người lao động đã nộp tiền nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian tiếp nhận đăng ký (từ ngày 17/10 đến 21/10/2022) vì những lý do bất khả kháng sẽ được hoàn lại lệ phí. Tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, người đó sẽ không được phép đăng ký lại.

* Người lao động phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng ký dự thi. Khi tham dự đăng ký mang theo bút, hồ dán, bút xóa để hoàn thiện giấy tờ theo quy định.

IV. THÔNG BÁO VỀ CA THI, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ KẾT QUẢ

- Thông báo ca thi, địa điểm: Dự kiến 14/11/2022.

- Thông báo kết quả: Dự kiến 15/12/2022.

- Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước địa chỉ: http://www.colab.gov.vn.

- Kết quả thi tiếng Hàn và tay nghề được thông báo tại:

+ Website Trung tâm Lao động ngoài nước: http://www.colab.gov.vn.

+ Website Chương trình EPS: http://www.eps.go.kr

+ Website EPS-TOPIK: http://www.eps.hrdkorea.or.kr/epstopik

+ Thông báo kết quả điểm thi cụ thể của từng ứng viên xem tại: http://www.eps.go.kr

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 533 đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (qua Phòng Lao động - Việc làm, điện thoại: 02213.865.754) để thống nhất và thực hiện.

Nội dung chi tiết tại đây: TB 3729

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động...(04/10/2022 3:16 CH)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 17/6/2022 của Chính phủ(22/06/2022 2:21 CH)

Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số...(20/05/2022 8:47 SA)

Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022(22/04/2022 8:43 SA)

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 (20/04/2022 9:37 SA)

°
635 người đang online