Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Đăng ngày 07 - 10 - 2022
100%

Ngày 30/9/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

Các phụ lục kèm theo Thông tư:

Phụ lục 1. Danh mục văn bản QPPL bãi bỏ toàn bộ

Phụ lục 2. Danh mục văn bản QPPL bãi bỏ một phần

Nội dung chi tiết tại đây: TT 18/2022

Tin mới nhất

Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan...(08/11/2022 1:52 CH)

Bộ đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV(13/10/2022 3:01 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022(30/09/2022 3:55 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022(31/08/2022 3:49 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022(29/07/2022 3:43 CH)

°
848 người đang online