Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Đăng ngày 08 - 11 - 2022
100%

Nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các quy định quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 08/11/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4348/SLĐTBXH-VP phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” trong toàn ngành.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi trực tuyến và tìm hiểu thể lệ cuộc thi tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Bộ đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV(13/10/2022 3:01 CH)

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (07/10/2022 9:07 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022(30/09/2022 3:55 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022(31/08/2022 3:49 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022(29/07/2022 3:43 CH)

°
509 người đang online