Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022

Đăng ngày 15 - 02 - 2022
100%

Ngày 15/02/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 337/LĐTBXH-GDNN về việc xin ý kiến tham gia dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022 đối với các ban, sở, ngành; địa phương; cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 337; Dự thảo Kế hoạch

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

°
423 người đang online