Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022

Đăng ngày 09 - 03 - 2022
100%

Ngày 03/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 37/KH-UBND về triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022. Với chủ đề hành động năm 2022 là "Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề" Kế hoạch đề ra những mục tiêu cụ thể:

- Năm 2022, tuyển sinh đào tạo cho khoảng 50.000 người. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%.

- Phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27%.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng mở, tinh gọn, phù hợp, chất lượng và hiệu quả; thực hiện cơ chế tự chủ đối với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

- Phấn đấu năm 2022, tăng điểm chỉ số “đào tạo lao động” so với năm 2021, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nội dung chi tiết tại đây: KH 37

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm...(02/08/2022 2:06 CH)

Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021 2:22 CH)

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(08/11/2021 11:16 SA)

Hội thảo Quốc tế về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới(02/10/2021 11:06 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp...(26/09/2021 9:06 SA)

°
680 người đang online